Amit Sir

Amit Sir

General Intelligence and Reasoning

Adutiya Sir

Adutiya Sir

Maths

Abhimanyu Thakur Sir

Abhimanyu Thakur Sir

Reasoning

Videos

General Intelligence and Reasoning

(TOTAL 4 VIDEOS)
Set 1 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 1 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

23rd Apr 09:00 AM
Set 2 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 2 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

23rd Apr 10:35 AM
Set 3 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 3 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

24th Apr 09:00 AM
Set 4 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 4 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

24th Apr 10:30 AM

Maths

(TOTAL 3 VIDEOS)
Set 1 RRB NTPC | Adutiya | By Adutiya Sir
Set 1 RRB NTPC | Adutiya | By Adutiya Sir
(68)

Conducted On:

23rd Apr 11:25 AM
Set 2 RRB NTPC | Adutiya | By Adutiya Sir
Set 2 RRB NTPC | Adutiya | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

24th Apr 11:30 AM
Set 3 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 3 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

25th Apr 11:15 AM

General Studies

(TOTAL 1 VIDEOS)
Set 1-3 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 1-3 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

25th Apr 09:00 AM
No ongoing videos at this moment!
No upcommming videos is scheduled!

General Studies

(TOTAL 35 VIDEOS)
Set 30 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 30 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

8th Jun 02:00 PM

Buy Package

Set 29 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 29 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

8th Jun 01:00 PM

Buy Package

Set 28 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 28 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

3rd Jun 12:15 PM

Buy Package

Set 27 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 27 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

3rd Jun 11:15 AM

Buy Package

Set 26 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 26 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

1st Jun 12:15 PM

Buy Package

Set 25 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 25 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

1st Jun 11:15 AM

Buy Package

Set 24 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 24 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

31st May 07:30 PM

Buy Package

Set 23 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 23 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

31st May 06:15 PM

Buy Package

Set 22 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 22 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

30th May 02:20 PM

Buy Package

Set 21 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 21 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

30th May 01:15 PM

Buy Package

Set 21 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 21 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

28th May 10:35 AM

Buy Package

Set 20 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 20 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

28th May 10:15 AM

Buy Package

Set 19 part 2 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 19 part 2 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

28th May 09:30 AM

Buy Package

Set 19 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 19 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

27th May 10:15 AM

Buy Package

Set 18 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 18 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

27th May 09:30 AM

Buy Package

Set 17 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 17 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

19th May 12:30 PM

Buy Package

Set 16 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 16 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

19th May 11:40 AM

Buy Package

Set 15 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 15 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

18th May 10:35 AM

Buy Package

Set 14 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 14 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

18th May 09:30 AM

Buy Package

Set 13 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 13 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

17th May 10:15 AM

Buy Package

Set 12 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 12 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

17th May 09:30 AM

Buy Package

Set 11 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 11 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

11th May 11:15 AM

Buy Package

Set 10 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 10 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

11th May 09:30 AM

Buy Package

Set 9 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 9 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

10th May 09:30 AM

Buy Package

Set 8 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 8 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

9th May 09:30 AM

Buy Package

Set 1 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 1 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

8th May 09:00 AM

Buy Package

Set 1 RRB NTPC |CLASS OFF
Set 1 RRB NTPC |CLASS OFF
(0)

Conducted On:

7th May 09:00 AM

Buy Package

Set 7 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 7 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

4th May 10:15 AM

Buy Package

Set 6 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 6 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

4th May 09:30 AM

Buy Package

Set 5 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 5 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

3rd May 09:00 AM

Buy Package

Set 2 RRB NTPC | General Studies | By Amit Sir
Set 2 RRB NTPC | General Studies | By Amit Sir
(0)

Conducted On:

30th Apr 10:00 AM

Buy Package

Set 1 RRB NTPC | General Studies | By Amit Sir
Set 1 RRB NTPC | General Studies | By Amit Sir
(0)

Conducted On:

30th Apr 09:00 AM

Buy Package

Set 4 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 4 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

27th Apr 09:30 AM
Set 3 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 3 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(0)

Conducted On:

26th Apr 10:30 AM
Set 2 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
Set 2 RRB NTPC | General Studies | By Sumit Sir
(21)

Conducted On:

26th Apr 09:30 AM

Buy Package

Maths

(TOTAL 27 VIDEOS)
Set 30 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 30 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

31st May 11:15 AM

Buy Package

Set 29 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 29 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

30th May 11:15 AM

Buy Package

Set 27 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 27 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

29th May 11:15 AM

Buy Package

Set 26 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 26 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

28th May 11:15 AM

Buy Package

Set 25 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 25 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

27th May 11:15 AM

Buy Package

Set 24 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 24 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

25th May 11:15 AM

Buy Package

Set 23 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 23 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

24th May 11:15 AM

Buy Package

Set 22 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 22 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

23rd May 11:15 AM

Buy Package

Set 21 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 21 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

22nd May 11:15 AM

Buy Package

Set 20 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 20 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

21st May 11:15 AM

Buy Package

Set 20 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 20 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

20th May 11:15 AM

Buy Package

Set 19 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 19 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

18th May 11:15 AM

Buy Package

Set 18 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 18 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

17th May 11:15 AM

Buy Package

Set 17 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 17 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

16th May 11:15 AM

Buy Package

Set 16 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 16 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

15th May 11:15 AM

Buy Package

Set 15 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 15 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

14th May 12:30 PM

Buy Package

Set 14 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 14 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

14th May 11:15 AM

Buy Package

Set 13 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 13 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

8th May 11:15 AM

Buy Package

Set 12 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 12 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

7th May 11:15 AM

Buy Package

Set 11 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 11 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

6th May 11:15 AM

Buy Package

Set 10 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 10 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

4th May 11:15 AM

Buy Package

Set 9 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 9 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

3rd May 11:15 AM

Buy Package

Set 8 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 8 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

2nd May 11:15 AM

Buy Package

Set 7 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 7 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

30th Apr 11:15 AM

Buy Package

Set 6 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 6 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

29th Apr 11:15 AM

Buy Package

Set 5 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 5 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(0)

Conducted On:

27th Apr 11:15 AM
Set 4 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
Set 4 RRB NTPC | Maths | By Adutiya Sir
(2)

Conducted On:

26th Apr 11:15 AM

General Intelligence and Reasoning

(TOTAL 25 VIDEOS)
Set 28 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 28 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

10th Jun 10:45 AM

Buy Package

Set 27 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 27 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

10th Jun 09:45 AM

Buy Package

Set 26 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 26 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

8th Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 25 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 25 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

6th Jun 10:05 AM

Buy Package

Set 24 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 24 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

6th Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 23 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 23 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

4th Jun 09:50 AM

Buy Package

Set 22 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 22 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

4th Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 21 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 21 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

3rd Jun 10:20 AM

Buy Package

Set 20 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 20 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

3rd Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 19 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 19 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

30th May 10:05 AM

Buy Package

Set 18 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 18 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

30th May 09:00 AM

Buy Package

Set 17 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 17 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

29th May 10:10 AM

Buy Package

Set 16 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 16 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

29th May 09:00 AM

Buy Package

Set 15 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 15 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

23rd May 10:05 AM

Buy Package

Set 14 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 14 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

23rd May 09:00 AM

Buy Package

Set 14 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 14 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

22nd May 10:10 AM

Buy Package

Set 13 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 13 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

22nd May 09:00 AM

Buy Package

Set 12 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 12 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

21st May 10:10 AM

Buy Package

Set 11 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 11 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

21st May 09:00 AM

Buy Package

Set 10 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 10 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

16th May 10:10 AM

Buy Package

Set 9 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 9 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

16th May 09:00 AM

Buy Package

Set 8 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 8 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

15th May 10:15 AM

Buy Package

Set 7 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 7 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

15th May 09:00 AM

Buy Package

Set 6 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 6 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

2nd May 10:10 AM

Buy Package

Set 5 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
Set 5 RRB NTPC | Reasoning | By Abhimanyu Sir
(0)

Conducted On:

2nd May 09:00 AM

Buy Package

Science

(TOTAL 22 VIDEOS)
Set 23 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 23 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

7th Jun 10:30 AM

Buy Package

Set 22 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 22 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

7th Jun 09:50 AM

Buy Package

Set 21 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 21 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

7th Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 20 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 20 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

1st Jun 10:30 AM

Buy Package

Set 19 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 19 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

1st Jun 09:50 AM

Buy Package

Set 18 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 18 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

1st Jun 09:00 AM

Buy Package

Set 16 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 16 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

31st May 09:50 AM

Buy Package

Set 15 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 15 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

31st May 09:00 AM

Buy Package

Set 14 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 14 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(1)

Conducted On:

25th May 10:30 AM

Buy Package

Set 13 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 13 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

25th May 09:50 AM

Buy Package

Set 12 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 12 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

25th May 09:00 AM

Buy Package

Set 11 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 11 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

24th May 10:30 AM

Buy Package

Set 10 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 10 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

24th May 09:50 AM

Buy Package

Set 11 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 11 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

24th May 09:00 AM

Buy Package

Set 8 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 8 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

20th May 12:45 PM

Buy Package

Set 7 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 7 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

20th May 11:50 AM

Buy Package

Set 6 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 6 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

20th May 11:00 AM

Buy Package

Set 5 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 5 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

20th May 10:00 AM

Buy Package

Set 4 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 4 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

14th May 10:15 AM

Buy Package

Set 3 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 3 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

14th May 09:00 AM

Buy Package

Set 1 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 1 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

13th May 10:15 AM

Buy Package

Set 2 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
Set 2 RRB NTPC |General Science by Amit Sir
(0)

Conducted On:

13th May 09:00 AM

Buy Package

Tests
Sorry, no more free tests are available for now. Stay with us to get more free tests.

Full Length Mock Tests

(8 Total Tests)

Mock Test 01

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 02

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 03

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 04

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 05

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 06

100 Questions
100 Marks
90 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 08

100 Questions
100 Marks
100 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Mock Test 07

100 Questions
100 Marks
100 Minutes
1 Attempts available
Score: - -
Please buy Plans / Packages to get more tests!
You have not attempted any test yet.

Plans & Packages

RRB NTPC Stage 1 Test Series (Hindi Medium) by Rukmini Prakashan & Platform Coaching (Video Discussions)

₹1,499/- ₹599/- 60.04%

30 Full Length Mock Tests (Hindi Language)

Live Video Discussion on Reasoning, Maths and General Awareness for all mocks

Exams Covered: RRB NTPC Stage 1

Attend Mock Wise Video Discussion Solutions

Live Classes & Videos can be played on Web and App both

A Video can be played for approx. 270 minutes (Max. video play time = 3 times the length of the video)

RATE US:

REVIEWS

4.8

1256total
1
(31)
2
(0)
3
(2)
4
(0)
5
(1223)
Scroll to Top